Naša ekipa je prošle sedmice stigla i u selo Klenak.