Defanzivna kasarna Bileća podignuta je u starom dijelu Bileće krajem XIX vijeka, tačnije u periodu između 1883/1884. godine, na mjestu stare turske kasarne. Kasarna je imala ulogu da kontroliše prilaz Bileći sa sjevera od Avtovca. Kako je bila malog kapaciteta, a garnizon u Bileći se morao širiti, pristupilo se izgradnji novog Logora "Ney Bilek", pa se od tada stara kasarna naziva "Alt Bilek" ili Kasarna Stara Bileća.

Kasarna je imala tipičan izgled sa dvorištem i smještajnim dijelom sa visokim odbrambenim zidovima, na kojima su bile metalne mašikule. Dio kompleksa postoji i danas, iako je temeljno rekonstruisan i u njemu se nalazio komunalno preduzeće.

Odbrambena kasarna Stara Bileća bila je predviđena za 97 vojnika i 5 oficira.

428639995_403359442367128_58678491622166286_n.jpg (87 KB)