Aleksa Šantić je, u svom stvaralačkom opusu, napisao dvije pjesme identičnog naziva Nezida. Jedna ima tužan a druga veseio epilog. Kakva je poveznica obje pjesme sa Trebinjem, pogledajte. Gost priloga "LJudi govore "je Goran Duka Alhemičar....