Društvo za očuvanje sela "Zemljom Hercegovom" i SPKD "Prosvjeta" Gacko, predstavili su svoj rad pred publikom u Matici srpskoj i Kulturnim stanicama Matice u Stepanovićevu i Sirigu.

sirig.jpg (186 KB)

O Zborniku radova sa 25. Naučnog skupa istoričara u Gacku "Znameniti Hercegovci kroz istoriju", "Monografiji RiTE Gacko" i knjizi "Zemljom Hercegovom" Radomira i Alekse Vučkovića govorili su prof. Radomir Vučković, Dragutin Papović i dr Milan Micić, generalni sekretar Matice srpske.

sirig2

Upriličen je i prijem i radni sastanak u Pokrainskoj vladi i Sekretarijatu za kulturu i informisanje .

Delegaciju je primila sekratar Aleksandra Ćirić Bošković, zamjenik sekretara Jelena Dobrović Bojanović i  direktor Fonda za izbjegla i raseljena lica i Srbe u regionu Pokrainske vlade Aleksandar Đedovac.

prijem
Dogovorena je kulturna saradnja u okviru sporazuma Srbije i Republike Srpske i skoro formiranje Društva članova Matice srpske u Hercegovini.